Summary and conclusion

Completely wrong
Is it the greenhouse gasses that have governed the climate the last decades, or natural processes that humans can’t really affect?
If it’s the former there’s cause for concern and drastic measures, otherwise there is probably no climate catastrophy comming soon, at least not of an antropogenic nature.
The global temperature record since the 19th century, especially after 1980, is crucial to the answer. The official records show a dramatic rise in temperature that seems impossible to explain with reference to natural causes only, and without an antropogenic factor, plausibly the emissions of greenhouse gasses, e.g. carbon dioxide from burning fossil fuels. Even granted our still limited knowledge of the climate system, the rising temperatures lends strong credibility to the hypothesis of antropogenic global warming and the projections of dangerous climate change:
Officiella kurvan
And anyone who trusts the official temperature record is also prone to interpret any instance of extraordinary weather as an expression, at least in part, of this global warming. Wether it’s extremely hot or extremely cold, less snow or more snow, glaciers retreating or glaciers advancing, more flooding or less flooding, more and stronger hurricanes or less and weaker hurricanes, the alarmist is inclined to regard it as evidence of “climate disruption”. With these temperatures, climat experts are right to expect something out of the ordinary to happen, and anything that happens is easily regarded as a confirmation of the hypothesis.
Reports of extraordinary weather events are further dramatized in the media, which together with the dramatic temperature records and announcements of a 97% concensus makes a very convincing case in the eyes of the public and the politicians that something dangerous is really going on.
However, as I have shown, there are some serious reasons to doubt not only the concensus, but more importantly, the official temperature records themselves. They are based solely on the most unreliable method of measuring temperature, i.e. with thermometers at weather stations on the ground, and subject to dubious “administrative adjustments”.
While the official record shows a dramatic and more or less continuous warming parallel to the increase of carbon dioxide in the atmosphere, almost perfectly matching the predictions from the U.N. climate models, the actual and unmanipulated readings show a cyclical variability correlating with natural forcings and a mild warming trend as the world comes out of the Little Ice-Age:
Sanna kurvan
The official records are highly processed and adjusted, arguably with the intention to create the impression of extraordinary warming over the last 150 years:
Temp 1980, 1987 och 2007
NOAA and NASA have turned a record of harmless warming trend since the Little Ice-Age into a dramatic rise in temperature that almost perfectly fits the curve for emissions of carbon dioxide, as well as the projections by the climate models of the IPCC. In the process, they’ve erased  the cooling between 1940 and 1980 that created the concern for a new ice-age in the 1970s.
The reasons given for these retroactive adjustments are not convincing, but they have increased dramatically lately:
 Antal justeringarThe actual and unadjusted readings of temperatures since the 19th century untill today, especially the ones taken at rural stations unaffected by the urban heat island effect, or the daytome maximum records at urban stations, show nothing that we need to worry about, and nothing that can’t be fully explained and understood as natural variability.
Furthermore, the official records of dramatic global warming in the last decades are not at all matched by other, and admittedly more reliable, methods of measuring global temperatures. Neither radiosondes or satellites confirm the official records, but are totally ignored by NOAA, NASA and the U.N. IPCC:
Tempkurvor
Both show that the global temperature has been virtually flat lately. The satellite record shows no global warming for almost 20 years:
No global warming 20 years
There’s also reason to doubt the official record of Solar activity too. In 2013 it looked like this, quite compatible with the satellite temperature data above, as well as the unadjusted temperature record:
Solaktivitet, 2013
One year later the graph had been changed, now indicating a recent drop in Solar activity, more consistent with the first graph above:
Solaktivitet, 2014
And what about the reports of extraorinary weather events?
Well, abnormal weather is actually quite normal, as a columnist at The Brisbane Courier rightly pointed out already in 1871:
Onormalt väder är normalt
Människor har alltid klämtat i larmklockorna i tron att undergången är nära. I perioder av sjunkande temperaturer oroar man sig för en ny istid. I perioder av stigande temperaturer sprids skräcken för att jorden ska brinna och haven koka.
Svagheterna och frågetecknen kring den officiella temperaturkurvan borde vara tillräckliga skäl att sluta lita till den, till förmån för satelliter och väderballonger. Om det inte skulle räcka så finns det fler skäl.
Teorin om global uppvärmning orsakad av en förstärkt växthuseffekt kan testas på andra sätt än genom att mäta temperaturen.
Historiska och geologiska bevis tyder i alla fall på att koldioxidhalten i atmosfären är en effekt av klimatförändringar, inte en drivkraft, utom vid halter nära noll och eventuellt vid extremt höga nivåer som vi inte är i närheten av idag.
Om det pågick en ökande växthuseffekt skulle luftfuktigheten öka, luften i troposfären över tropikerna skulle värmas snabbare än marken och jordens energibalans skulle påverkas, men inget av detta kan påvisas. Satellitmätningar visar tvärtom att värmeutstrålningen från jorden ökat när det blivit varmare.
Haven verkar inte vare sig värmas, stiga eller försuras i någon oroande omfattning, och smältande is verkar vara naturliga processer – i Arktis cykliska klimatvariationer och i västra Antarktis is som varit instabil i tusentalsår.
Stormarna har varken blivit fler eller starkare, och nederbördsstatistiken visar små, men cykliska variationer världen över. Torkan i Kalifornien är helt normal och inte alls permanent.
Allt talar för att det vis sett de senaste 150 åren är naturliga och milda klimatvariationer som huvudsakligen har varit positiva. Mycket talar för att oron för effekterna av både värme och koldioxid är överdriven eller helt felaktig. Värme och koldioxid är bra för växter, djur och människor.
Förbränningen av fossila bränslen har med stor sannolikhet inte påverkat klimatet nämnvärt, men har bidragit till att jorden grönskar. Fossila bränslen har visserligen negativa bieffekter, men om man tar hänsyn till vad billig, pålitlig och lättillgänglig energi betyder för mänsklighetens hälsa, välstånd och motståndskraft mot naturkatastrofer borde det vara självklart att lagstiftning och resurser skulle satsas på att motverka och lösa problemen med dessa bieffekter istället för att bekämpa och beskatta de fossila bränslena.
NOAA:s och NASA:s trovärdighet började flaga redan när de bestämde sig för att hänvisa till undermåliga studier för att påstå att världens forskare är eniga, och analysen av FN:s klimatpanel visar att det inte är en vetenskaplig, utan en ideologisk och korrupt organisation.
Det verkligt chockerande är inte att klimatvetenskapen skulle vara osäker, utan att kritiker av den officiella bilden av en hotande klimatkatastrof undertrycks av mäktiga institutioner, och att den öppna vetenskapliga debatt som borde försiggå tystas genom att skeptiker brännmärks som anti-vetenskapliga “förnekare”.
Och hypotesen om klimathotet är inte bara osäker, utan svag, för att inte säga felaktig eller rent av förfalskad, men används ändå som stöd för en dyrbar politisk agenda som kan visa sig betydligt mer livshotande än de eventuella klimatförändringar vi kan stå inför, naturliga eller inte.
Bevisen jag har presenterats kan jag inte uppfatta som annat än överväldigande. Katastrofscenarierna som vi matas med dagligen bygger enbart på teoretiska klimatmodeller som räknar med en extremt hög klimatkänslighet utan andra “bevis” än “justerade” temperaturkurvor från osäkra väderstationer, som motsägs av data från radiosonder och satelliter, för att inte tala om geologiska, historiska och nutida observationer.
Det betyder att den institutionella forskning som finansieras av staten är ute på farliga irrvägar, vilket i förlängningen självklart kommer att skada vetenskapen både som institution och idé.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s